UBEZPIECZENIA

Klient indywidualny

Dla rolników

Dla rolników

Dla rolników

Ubezpieczenie OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolniczych.


Rolnictwo od lat jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, ale posiadanie gospodarstwa rolnego wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wiedzą. Nie tylko w zakresie prowadzenia gospodarstwa i generowania przychodów, ale zabezpieczenia go przed ewentualnymi zdarzeniami losowymi. Oprócz obowiązkowych polis dla rolników dostępne są dobrowolne ubezpieczenia, które zwiększają zakres ochrony bądź obejmują specjalistyczne uprawy i hodowle.

Ubezpieczenie OC rolnika
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest to obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.  Zawierane jest natychmiastowo po nabyciu gospodarstwa, chyba że poprzedni właściciel posiadał wykupioną polisę, wtedy automatycznie przypisana ona zostaje do nabywcy. W sytuacji, gdy zamierzamy wykupić ubezpieczenie u innego ubezpieczyciela, należy najpóźniej do 30 dni od zakupu gospodarstwa wypowiedzieć umowę. Umowa ubezpieczenia OC rolnika zawierana jest na okres 12 miesięcy – jeśli rolnik najpóźniej dzień przed końcem umowy nie powiadomi pisemnie o jej wypowiedzeniu, jest ona kontynuowana przez kolejny rok.

Polisa OC ma za zadanie chronić rolnika i pracowników gospodarstwa przed skutkami szkód, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia oraz utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Ubezpieczenie rolnika OC obejmuje także pojazdy wolnobieżne i szkody nimi wyrządzone.

Ubezpieczenie budynków rolniczych
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych dotyczy wszystkich obiektów zadaszonych o powierzchni większej niż 20 m2. Zalicza się do nich między innymi kurnik, oborę, stajnię, stodołę, spichlerz czy garaż. Ubezpieczenie to dotyczy jednak tylko murów, instalacji, tynków i powłok malarskich – elementy wyposażenia, takie jak armatura sanitarna, meble czy sprzęt gospodarczy lub elektroniczny nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu! Rolnik wykupuje polisę we własnym zakresie, podobnie jak w przypadku niektórych zdarzeń losowych, które przyczyniły się do szkody - dym, sadza, przepięcia czy upadek drzewa.

Więcej szczegółów o obowiązkowym ubezpieczeniu rolników można dowiedzieć się dzwoniąc pod numer 786 489 897. Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania związane z polisą OC, jak i pakietem ubezpieczeń dodatkowych.

ZAMÓW USŁUGĘ

Podaj nam swój numer - Oddzwonimy!

LUB

Zadzwoń

+48 791 521 022

WYCENA UBEZPIECZENIA

KALKULATOR - oblicz składkę

USŁUGI DEDYKOWANE

Karta klienta

Karta klienta

Płatność kartą

Płatność kartą

PORADNIK

Dom można ubezpieczyć nawet podczas trwania budowy lub prac remontowych. Nieszczęśliwe wypadki, zniszczenia poczynione przez naturę lub inne szkody mogą generować dodatkowe koszty i wydłużać okres budowy nieruchomości. W przypadku remontów mogą się Państwo narazić natomiast na ryzyko wystąpienia awarii instalacji wodociągowej, elektrycznej, kanalizacyjnej, gazowej, itp. Zwiększa się jednocześnie prawdopodobieństwo wyrządzenia szkód na osobach trzecich lub w mieniu (np. sąsiadów). Dlatego też warto wykupić ubezpiecze...

więcej