FAQ ubezpieczenia

Najczęściej zadawane pytania

UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

Jak rozwiązać polisę OC ppm? 

Rozwiązanie umowy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego możliwe jest najpóźniej dzień przed końcem jej obowiązywania. Rozwiązać umowę OC można także wtedy, gdy pojazd został wyrejestrowany (skradziony, złomowany, sprzedany za granicę). W tym celu należy wysłać do ubezpieczyciela lub agencji ubezpieczeniowej, w której polisa została wykupiona, dokument potwierdzający wyrejestrowanie lub złomowanie pojazdu.

Czy AC, NNW, ASS przechodzi na nowego właściciela?

Nie. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych na nabywcę przechodzi tylko obowiązkowe ubezpieczenie posiadacza pojazdu (OC).

WSKAZÓWKA
Jeśli planujesz wykup pojazd z LEASINGU lub już go wykupiłeś, jest szansa na przepisanie zawartego ubezpieczenia AC, NNW, ASSISTANCE na Ciebie do końca trwania polisy. Głównym warunkiem jest to, że kupujący czyli osoba (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) lub firma była wcześniej ubezpieczającym i użytkownikiem wpisanym w ubezpieczeniu. Jeśli nie jesteś pewny czy da się przepisać polisę na Ciebie, skontaktuj się z nami – sprawdzimy to.
Kiedy OC ppm nie wznawia się automatycznie?

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu co do zasady przedłuża się w sposób automatyczny, o ile sam ubezpieczający nie złoży w okresie maksymalnie dzień przed jego zakończeniem deklaracji o jego wypowiedzeniu.
Musi wtedy pamiętać o zawarciu umowy z kolejnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie nie przedłuży się automatycznie także w przypadku zakupu samochodu z ważnym OC. Polisa po sprzedającym zostanie przepisana na kupującego ale wraz z ostatnim dniem ochrony polisa straci ważność, a ubezpieczyciel jej nie odnowi.
Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu nie przedłuży się na kolejny okres jeśli składka za kończącą się polisę nie została opłacona w CAŁOŚCI. To znaczy, że jeśli składka za ubezpieczenie była płatna w ratach a nie zapłaciłaś/eś raty (lub nawet jej części) ubezpieczyciel nie przedłuży tej polisy na kolejny rok.

Czy mogę rozwiązać polisę automatycznie przedłużoną?

Tak. Jeśli nie złożyłeś wypowiedzenia OC przed końcem polisy, a zawarłeś nowe ubezpieczenie w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, konieczne jest przesłanie odpowiedniego dokumentu do dotychczasowego ubezpieczyciela, by rozwiązać polisę przedłużoną automatycznie. Wzory wypowiedzenia dostępne są także w naszej agencji ubezpieczeniowej. Jeśli nowa polisa zawierana jest w naszej agencji, od razu przygotujemy odpowiednie dokumenty, które zostawisz u nas, a my wyślemy je za Ciebie do poprzedniego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czy mogę kupić samochód bez polisy OC? 

Tak. Pamiętaj tylko, że jeśli kupujesz samochód lub inny pojazd zarejestrowany w Polsce (posiadający polskie tablice rejestracyjne) to TWOIM obowiązkiem jest ubezpieczyć pojazd w DNIU ZAKUPU. Co to znaczy? Po zawarciu umowy kupna-sprzedaży w tym samym dniu i zanim wyjedziesz tym samochodem od sprzedającego na drogę musisz zawrzeć polisę OC posiadacza pojazdu. Gdy spełnisz ten warunek nie będziesz miał kary z UFG niezależnie czy pojazd nie miał ubezpieczenia przez 1 dzień czy np przez 3 lata. 

Co należy zrobić po sprzedaży samochodu?

Żeby uniknąć komplikacji, warto po sprzedaży samochodu w terminie do 30 dni zawiadomić o jego zbyciu urząd, w którym pojazd był zarejestrowany, Takie zachowanie chroni przed ewentualnymi konsekwencjami, jeśli kupiec nie zarejestruje samochodu na swoje dane, a na przykład popełni wykroczenie drogowe.  

Transakcja sprzedaży podlega opodatkowaniu i warto sprawdzić, czy jako osoba sprzedająca, nie jesteś zobowiązany do zapłaty podatku. W 99% przypadków w umowie kupna-sprzedaży to kupujący jest określony jako osoba odpowiedzialna za zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Warto pamiętać, że polisa OC automatycznie przechodzi na nowego właściciela. Jeśli sprzedałeś auto, przekaż nabywcy ubezpieczenie, a następnie w terminie do 14 dni od daty sprzedaży pojazdu poinformuj o tym fakcie TU. Możesz to zrobić, przesyłając kopię umowy sprzedaży czy darowizny, faktury bądź stosowne oświadczenie. Ważne, aby taki dokument zawierał dane osobowe nabywcy wraz z jego PESELEM i adresem zamieszkania. 

Co to jest rekalkulacja składki?

Rekalkulacja składki to przeliczenie składki za zawarte ubezpieczenie na nowego właściciela. Niektóre firmy ubezpieczeniowe dokonują takiej rekalkulacji. Po otrzymaniu danych nowego właściciela pojazdu przeliczają składkę od nowa za okres, który pozostał do końca trwania polisy. Mogą zażądać dopłaty za ten okres. 

WSKAZÓWKA
Jeśli kupiłeś samochód i nie chcesz otrzymać dopłaty do ubezpieczenia po zbywcy skontaktuj się z nami. Sprawdzimy czy możesz jeździć na polisie zbywcy bez nieprzyjemnych konsekwencji finansowych. Nie czekaj do końca polisy, wtedy na pewno będziesz musiał zapłacić ubezpieczycielowi składkę z rekalkulacji.  
Kiedy można dostać karę od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami nakłada karę za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdu w następujących przypadkach.

Dla pojazdu posiadającego polskie tablice rejestracyjne (zarejestrowanego w naszym kraju) – jeśli nastąpiła przerwa w obowiązkowym ubezpieczeniu OC ppm. Poniżej przedstawiam kilka najczęściej powtarzających się przypadków:

 • jeśli nie wykupiłeś polisy w dniu pierwszej rejestracji pojazdu (ubezpieczenie OC ppm zostało zawarte np. następnego dnia,
 • kupiłeś zarejestrowany w Polsce samochód (z polskimi tablicami rejestracyjnymi) bez ważnego ubezpieczenia, 
 • kupiłeś samochód z ważną polisą ale zapomniałeś przedłużyć się kończącą polisę. Zawarłeś później nowe ubezpieczenie ale powstała przerwa. 


Dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i posiadających tablice rejestracyjne z innego państwa.
Jeśli pojazd nie został wyrejestrowany za granicą i jest sprowadzony w celu rejestracji w Polsce (na nowego właściciela) możesz takim pojazdem poruszać się przez 30 dni od zakupu i zawrzeć na ten pojazd ubezpieczenie OC ppm. Pamiętaj, że jeśli skontroluje Cię policja a Ty nie będziesz posiadał zawartego ubezpieczenia – powiadomi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a Ty zapłacisz karę za brak OC. 

WSKAZÓWKA
UWAŻAJ na pojazdy sprowadzone z zagranicy, które zostały wyrejestrowane w Państwie rejestracji. Nie możesz takimi pojazdami jeździć po drogach, nawet jeśli posiadają badanie techniczne i ubezpieczenie OC. Pojazd jest niedopuszczony do ruchu i grozi Ci mandat i odholowanie pojazdu. W takim przypadku sprzedający bądź kupujący powinien wystąpić do urzędu komunikacyjnego o “czasowe tablice rejestracyjne” (czerwone). Wydawane są na okres 30 dni. Posiadając takie tablice możesz bezpiecznie jeździć po drogach.
Ile wynosi kara za przerwę w ubezpieczeniu? Jakie kary nakłada UFG?

Wysokość opłaty za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

 • rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opłaty obowiązujące w 2022 roku:

gradacja opłatysamochody osobowesamochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusypozostałe pojazdyOC rolników
100%
(przerwa powyżej 14 dni)
6 020 zł9 030 zł1 000 zł300 zł
50%
(przerwa powyżej 3 dni do 14 dni)
3 010 zł4 520 zł500 zł
20%
(przerwa do 3 dni)
1 200 zł1 810 zł200 zł
Jak zgłosić szkodę?

Szkodę możesz zgłosić osobiście w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego, telefonicznie, dzwoniąc na infolinię lub online przez internet. Możesz także zadzwonić do nas, a pomożemy Ci zgłosić szkodę i załatwimy wszelkie formalności dotyczące zgłoszenia szkody.