Słownik pojęć ubezpieczeniowych

A


AMORTYZACJA CZĘŚCI

Amortyzacja części określa, jaki procent od ich wartości zostanie odjęty przy określaniu sumy odszkodowania za zakup uszkodzonych części wraz z kolejnymi latami użytkowania samochodu. Dzieje się tak dlatego, że w procesie eksploatacji poszczególne części samochodowe po prostu się zużywają, co obniża wartość całego pojazdu.

Jest to bardzo ważny parametr ubezpieczenia AC, dopłata za wykupienie potrącenia amortyzacji części zaczyna się nawet w pojazdach, które nie ukończyły okresu eksploatacji 3 lata (np. w PZU potrącenie do 30%). Samochody starsze np. już 8 letnie przeważnie mają określoną amortyzację części na poziomie 60% to znaczy, że jeśli jakiś element w ASO kosztuje 1000 zł to dostaniesz odszkodowanie za tą część w kwocie 400 zł.


ASO

ASO to Autoryzowana Stacja Obsługi danej marki samochodowej. Zawarcie ubezpieczenia AC w wersji ASO umożliwia Ci naprawę samochodu w Autoryzowanej Stacji Obsługi na oryginalnych częściach. Nie wykupując tej opcji (korzystając np. z wersji warsztat partnerski lub kosztorys) będziesz musiał dopłacić z własnej kieszeni do naprawy samochodu w ASO lub na oryginalnych częściach.

F


FRANSZYZA

Franszyza (nie mylić z franczyzą) to przejęcie przez klienta części finansowej odpowiedzialności za likwidację szkody. Spotkacie się z nią głownie przy ubezpieczeniach typu AC, ale także nieruchomości czy podróżnych. Jej konsekwencją jest brak pełnego naprawienia szkody przez ubezpieczyciela.

Franszyza redukcyjna

W tym przypadku odszkodowanie jest zmniejszone o ustaloną wcześniej wartość, która może być wyznaczona kwotowo lub procentowo.

WSKAZÓWKA
Dla klientów korzystniejsze jest rozwiązanie procentowe, ponieważ w przypadku opcji kwotowej, mogą oni nie dostać odszkodowania w ogóle, jeżeli szkoda będzie niższa niż ustalona kwota franszyzy. 

Franszyza integralna

Franszyza integralna określa wysokość kwoty, do której firma ubezpieczeniowa nie odpowiada za powstałe szkody. Jeżeli jednak szkoda przekracza tę wartość, ubezpieczyciel pokrywa ją w całości.

WSKAZÓWKA
To rozwiązanie korzystne dla obu stron, ponieważ klient nie traci wypracowanych zniżek na drobne naprawy, a ubezpieczyciel nie musi poświęcać na nie czasu.

G


GRUPA OTWARTA

Tego rodzaju ubezpieczenie to odpowiedź na grupowe ubezpieczenia firmowe. Grupę otwartą można jednak wykupić poza zakładem pracy, bezpośrednio u ubezpieczyciela. To szansa na najlepszą ochronę także dla wykonawców wolnych zawodów czy samych pracodawców. 

Główny zakres ubezpieczenia to ochrona na wypadek:

 • śmierci ubezpieczonego,
 • pobytu w szpitalu,
 • uszczerbku na zdrowiu,
 • poważnego zachorowania,
 • urodzenia dziecka,
 • śmierci rodziców.

Ochroną mogą być objęte osoby do 70 r.ż., w tym także przedstawiciele zawodów podwyższonego ryzyka, chociaż wymaga to modyfikacji warunków ubezpieczenia.

WSKAZÓWKA
Oprócz standardowych wyłączeń odpowiedzialności, zwracajcie także uwagę na to, jaki jest także okres karencji.

GRUPA ZAMKNIĘTA

Grupa zamknięta to nieobowiązkowe grupowe ubezpieczenie pracownicze, zawierane z ubezpieczycielem za pośrednikiem pracodawcy. Wszyscy pracownicy posiadają wtedy te same, z góry ustalone warunki, a do jego stworzenia wystarczy chęć nawet kilku osób. Finansowanie takiego ubezpieczenia może w całości lub części pokrywać pracodawca lub umożliwić opłacenie go pracownikowi – wtedy składka potrącana jest z pensji.

Główny zakres ubezpieczenia to ochrona na wypadek:

 • śmierci ubezpieczonego,
 • pobytu w szpitalu,
 • uszczerbku na zdrowiu,
 • poważnego zachorowania,
 • urodzenia dziecka,
 • śmierci rodziców.

Takie ubezpieczenie może występować w różnych wariantach, a wybór najlepszego z nich dla danej organizacji ustalany jest przed podpisaniem polisy.

K


KARENCJA

Karencja to okres po podpisaniu polisy, kiedy ubezpieczyciel nie udziela jeszcze ochrony. Dotyczy ona tylko niektórych polis i jest zabezpieczeniem dla ubezpieczyciela przed wyłudzaniem odszkodowania.

Jak długo może trwać?

Okres karencji różni się w zależności od rodzaju wybranego ubezpieczenia. W niektórych przypadkach to jedynie 1 dzień (np. ubezpieczenie leczenia w podróży zagranicznej), a w innych, jak chociażby opieka w trakcie ciąży, nawet do 12 miesięcy.

N


NIEREDUKCYJNA SUMA

Zapis o nieredukcyjnej sumie ubezpieczenia oznacza, że w razie wystąpienia szkody, wypłacone odszkodowanie nie obniża pierwotnej sumy ubezpieczenia. Jeżeli więc będziemy zmuszeni skorzystać z ubezpieczenia (ochrony) np. dwukrotnie, za każdym razem odszkodowanie będzie wypłacone do pierwotnie ustalonej w polisie sumy ubezpieczenia.

PRZYKŁAD

Masz ubezpieczone wyposażenie domu na kwotę 10 000 zł. Na skutek przepięcia uszkodzony zostaje telewizor o wartości 3 000 zł. Po wypłacie odszkodowania jeśli nie masz nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia do końca trwania ubezpieczenia pozostaje ochrona do maksymalnej kwoty 7 000 zł. 

WSKAZÓWKA
Nawet jeżeli nie posiadamy ubezpieczenia z nieredukcyjną sumą, po wystąpieniu pierwszej szkody, możemy “doubezpieczyć” samochód czy nieruchomość, aby powiększyć kolejne, potencjalne odszkodowanie.

NNW

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Najczęściej spotykane jest z ubezpieczeniem komunikacyjnym dla kierowców i pasażerów. Coraz chętniej wybierane jest też w formie indywidualnej, najczęściej przez sportowców, osoby aktywne fizycznie uprawiające amatorsko sport. Coraz więcej jest także zawieranych przez rodziców dla dzieci chodzących do przedszkola czy szkoły. 

Obejmuje ono wypłacenie środków w przypadku uszczerbku na zdrowiu albo śmierci, zapewnia niezbędne wsparcie finansowe poszkodowanemu w celu np. rehabilitacji czy zwrotu kosztów leczenia. 

WSKAZÓWKA
NNW chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów w liczbie określonej dowodem rejestracyjnym.

O


OC PPM

(OC komunikacyjne/OC samochodu)

OC PPM to obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące wszystkich kierujących pojazdem mechanicznym. Dotyczy ono szkód osobowych oraz materialnych, które powstają w związku z ruchem pojazdu, a więc kolizji czy wypadków drogowych. Polisa OC przypisana jest do samochodu, a nie jego właściciela. 

WSKAZÓWKA
Ze względu na fakt, że jest to ubezpieczenie obowiązkowe, polisa odnawia się automatycznie, o ile klient nie zgłosi chęci rezygnacji (złoży wypowiedzenie).
Jeśli nabyłeś/aś samochód z ważnym OC – ZAPISZ sobie datę końca ubezpieczenia. Taka polisa nie odnowi się sama, a przerwa w ubezpieczeniu jest bardzo kosztowna.

OWU

Za skrótem “OWU” kryje się hasło “Ogólne Warunki Ubezpieczenia”. To tam znajdziecie kluczowe zapisy i postanowienia polisy, takie jak m. in.:

 • zakres ochrony,
 • sumę ubezpieczenia,
 • zasady wypłaty świadczeń, odszkodowań
 • ograniczenia i wyłączenia. 
WSKAZÓWKA
Do OWU zdecydowanie warto zajrzeć przed podpisaniem umowy, a w trakcie jej obowiązywania to tam szukać najważniejszych informacji.

S


STAŁA SUMA

Stała suma ubezpieczenia w AC to “zamrożenie” wartości pojazdu na cały okres obowiązywania polisy. Oznacza to, że wartość samochodu, jest taka sama bez względu na moment wystąpienia szkody. Jeśli szkoda  zdarzy się dzień później czy może 10 miesięcy później wartość pojazdu będzie taka sama.
Klient otrzyma więc wyższą kwotę w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej, ale musi też więcej zapłacić za samo ubezpieczenie. 

WSKAZÓWKA
Ubezpieczenie na sumę stałą sprawdzi się szczególnie w przypadku nowych lub szybko tracących wartość samochodów.

Wartość pojazdu ustala ubezpieczyciel, a skorzystanie z takich warunków polisy jest dodatkowo płatne.

Z


ZK

(Zielona Karta)

ZK to Zielona Karta, czyli międzynarodowy certyfikat ubezpieczeniowy, potwierdzający posiadanie ważnej polisy OC. Obecnie, jego posiadanie niezbędne jest w 14 krajach: Rosji, Mołdawii, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Albanii, Iranie, Izraelu, Macedonii, Maroko, Czarnogórze, Tunezji, Turcji oraz Ukrainie – w pozostałych państwach europejskich do poruszania się wystarczy jedynie ważne OC wykupione w Polsce. 

Taki certyfikat można dostać u swojego ubezpieczyciela OC pojazdu. Uwaga – niektórzy ubezpieczyciele chcą za to dodatkową składkę dlatego ważne jest abyś wybrał OC pojazdu w firmie ubezpieczeniowej, która daje taki certyfikat gratis.