Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży – ile kosztuje i kiedy warto je dokupić?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji to bardzo przydatna opcja. Rezerwujesz bilety na podróż, która ma się odbyć za 3 miesiące? Może kupujesz bilety na koncert? Pojawiła się okazja kupić tanio bilety lotnicze? Biura oferują świetną cenę na wspaniałe wakacje z rodziną? Tylko czy da się przewidzieć co będzie w przyszłości? Na szczęście z pomocą przychodzi ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. W tym artykule znajdziesz na jego temat wszelkie niezbędne informacje!


ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Czy warto dokupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

Sam planuje swoje podróże dużo wcześniej. Rezerwacja „first minute” pozwala zaplanować super wakacje dla całej rodziny w dobrej cenie. Kiedy robisz to z dużym wyprzedzeniem, masz wybór miejsc, możesz bez problemu znaleźć ofertę dla większej ilości osób.  

Jak zabezpieczyć się przed utratą pieniędzy w przypadku rezygnacji? Co zrobisz, jeśli nagłe zachorujesz lub dojdzie do wypadku? Co zrobisz, jak rozchoruje się Twoje dziecko? Czasem zapalenie ucha może doprowadzić do zakazu lotu i konieczności rezygnacji z urlopu. 

Na szczęście mam dla Ciebie rozwiązanie!  

W końcu pojawiło się ubezpieczenie, które mogę polecić. Ubezpieczenie, które zabezpieczy Twój portfel. Dzięki niemu odzyskasz wydane pieniądze.  

Spiesz się, masz maksymalnie 10 dni na zakup tego ubezpieczenia!

Kiedy można dokupić ubezpieczenie od rezygnacji z podróży?

W przypadku tego rodzaju polisy, bardzo ważne jest dotrzymanie terminów! Poniżej sprawdzisz, jakich przedziałów czasowych należy bezwzględnie przestrzegać.

Liczba dni pomiędzy dniem zawarcia
umowy podróży a dniem jej rozpoczęcia
Termin zawarcia umowy ubezpieczenia
więcej niż̇ 30 dniW dniu zawarcia umowy podróży i przez kolejne 10 dni
30 dni lub mniejW dniu zawarcia umowy podróży oraz w kolejnym dniu
7 dni lub mniejW dniu zawarcia umowy podróży

Ile kosztuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki?

Podam Ci kilka przykładów:  

Koszty biletów 500 zł – składka 21 zł, a rozszerzona o choroby przewlekłe 37 zł. 

Koszty noclegu 1 000 zł – składka 43 zł, a rozszerzona o choroby przewlekłe 75 zł. 

Koszty wycieczki 3 000 zł – składka 129 zł, a rozszerzona o choroby przewlekłe 225 zł. 

Koszty wycieczki 10 000 zł – składka 429 zł, a rozszerzona o choroby przewlekłe 750 zł. Koszty podróży 15 000 zł – składka 643 zł, a rozszerzona o choroby przewlekłe 1124 zł.

Co obejmuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

Ubezpieczyciel zwróci Ci poniesione koszty wynikające z: 

 1. rezygnacji z podróży przed jej rozpoczęciem, 
 2. przerwaniem trwającej podróży w związku z koniecznością wcześniejszego powrotu.

Od kosztów wynikających z rezygnacji ubezpieczona jest “umowa podróży”. 

Umowa podróży to:

umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej – wycieczka z biura podróży,  

 • umowę uczestnictwa w rejsie, 
 • umowę rezerwacji noclegu, 
 • umowę czarteru jachtu, 
 • umowę wynajmu auta osobowego lub kampera, 
 • umowę uczestnictwa w konferencji, szkoleniu, kursie, warsztatach, 
 • bilet na wydarzenie kulturalne o charakterze sportowym, artystycznym lub rozrywkowym,  
 • bilet lotniczy, promowy, autokarowy, kolejowy.

Każdą z powyższych umów możesz ubezpieczyć.

Ubezpieczyć możesz podróż krajową (Polska) lub podróż zagraniczną do dowolnego kraju na świecie.  

Ubezpieczeniem mogą̨ zostać objęte zarówno zorganizowane wyjazdy np. wycieczka z biura podróży, jak również zorganizowane samodzielnie, np. wykupione noclegi na booking.com oraz bilety lotnicze Wizz Air, Ryanair. 

Ubezpieczeniem możemy objąć również umowy podroży zakupione na zagranicznych stronach organizatorów i przewoźników, nawet jeśli nie mają swojej siedziby lub przedstawicielstwa na terytorium Polski.

Kiedy działa ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu?

Co musi się wydarzyć, żeby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie? Przyczyną rezygnacji musi być:
 • Nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowieniem do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży, 
 • Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnika podróży wymagające pobytu w szpitalu przez przynajmniej 24 godziny i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży, 
 • Nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powodujące znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej, tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób, potwierdzone dokumentem medycznym nierokujących wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży, 
 • Nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży skutkujący natychmiastowym pobytem w szpitalu przez przynajmniej 24 godziny i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży, 
 • COVID-19 – nagłe zachorowanie na covid-19 ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, potwierdzone testem diagnostycznym nierokujące wyzdrowieniem do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży, 
 • COVID-19 – nagłe zachorowanie na covid-19 osoby bliskiej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, potwierdzone testem diagnostycznym, wymagające natychmiastowego pobytu w szpitalu przez przynajmniej 24 godziny i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży, 
 • COVID-19 – obowiązkowa KWARANTANNA (potwierdzona dokumentem wystawionym przez uprawniony podmiot) nałożona na ubezpieczonego lub współuczestnika podróży na terytorium Polski, o ile kwarantanna uniemożliwia rozpoczęcie podróży z Polski i nie zakończy się do dnia planowany podróży,
 • Powikłania związane z CIĄŻĄ (w tym przedwczesny poród) ubezpieczonej, współuczestniczki podróży, żony lub konkubiny ubezpieczonego, żony lub konkubiny współuczestnika podróży, mające miejsce przed 32 tygodniu ciąży  
 • Ciąża – wyznaczenie ubezpieczonej lub współuczestniczce podróży, daty porodu przez lekarza prowadzącego, pod warunkiem, że data porodu przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawierania umowy podróży lub umowy ubezpieczenia  
 • Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w tym również w wynik zaostrzenia choroby przewlekłe lub nagłego zachorowania na covid-19, 
 • Śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnika podróży, która nastąpiła nie wcześniej niż w okresie 45 dni poprzedzających datę rozpoczęcia podróży albo w trakcie podróży, w tym również wyniku zaostrzenia choroby przewlekłej lub nagłego zachorowania na covid-19 lub samobójstwa, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy podróży ubezpieczony lub współuczestnik podróży nie wiedział o śmierci osoby bliskiej, 
 • Zdarzenie losowe, czyli szkoda w mieniu należącym do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła w okresie 30 dni poprzedzających datę rozpoczęcia podróży albo w trakcie podróży, wymagająca obecności w kraju zamieszkania i powodujące konieczność wykonania przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży czynności prawnych lub administracyjnych. 
 • Zdarzenie losowe uniemożliwiające pobyt w miejscu zakwaterowania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powodujące konieczność wcześniejszego powrotu z rozpoczętej podróży, 
 • Wypowiedzenie przez pracodawcę ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przed rozpoczęciem podróży. Wypowiedzenie nie może nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracownika, 
 • Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży niezbędnych do realizacji umowy podróży: paszportu, dowodu osobistego, wizy, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 30 dni poprzedzających datę rozpoczęcia umowy podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom, 
 • Kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub uczestnika podróży powodujące konieczność wykonania przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży czynności urzędowych w miejscu stałego zamieszkania, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 30 dni poprzedzających datę rozpoczęcia umowy podróży lub w okresie umowy podróży, 
 • Wezwanie do sądu ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w sytuacji, gdy stawiennictwo jest obowiązkowe, a termin wezwania przypada na okres podróży, 
 • Wezwanie do sądu ubezpieczonego lub współuczestnika podróży na rozprawę rozwodową, której data przypada na czas podróży – o ile nie była znana w chwili zawierania umowy ubezpieczenia,
Dodatkowo ten szeroki zakres można jeszcze rozszerzyć za dopłatą składki o: 
 • Zaostrzenie choroby przewlekłej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży, 
 • Zaostrzenie choroby przewlekłej osoby bliskiej ubezpieczonego, osoby bliskiej współuczestnika podróży, wymagające natychmiastowego pobytu w szpitalu przez minimum 24 godziny i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży, 

Czym jest choroba przewlekła – choroba, która jest długotrwała, stała albo nawracająca która była rozpoznana, leczona lub dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę̨ zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Jak widzisz dostajesz bardzo szeroką ochronę wykupując takie ubezpieczenie.

Jak w praktyce działa ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży?

Co musisz zrobić?  

 • Dostarczyć dokumentację medyczną potwierdzającą nagłe zachorowanie, zachorowanie na Covid-19, zaostrzenie choroby przewlekłej, nieszczęśliwy wypadek oraz zaświadczenie lekarskie o niezdolności do podróży (ZLA). 
 • Dostarczyć umowę podróży wraz z dowodami poniesionych kosztów.
 • Złożyć roszczenie do organizatora, przewoźnika lub dystrybutora umowy podróży o zwrot należnych środków z tytułu rezygnacji z podróży lub przerwania podróży. 
 • Dostarczyć dokumenty od organizatora, przewoźnika lub dystrybutora umowy podróży zaświadczające o wysokości potrącenia lub kwoty zwrotu na rzecz ubezpieczonego.

Dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z podróży, które pozwoli nam zminimalizować finansowe konsekwencje niespodziewanych zdarzeń.

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Materiały pomocnicze ↓

Dariusz Sarota
Dariusz Sarota

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *