Ubezpieczenie dla rolnika

Rolnicy, czyli zgodnie z ustawą wszystkie osoby posiadające ponad 1 ha ziemi, są zobowiązani do zawarcie ubezpieczenia OC posiadacza gospodarstwa rolnego. Pamiętaj też, że jeśli w tym gospodarstwie znajdują się budynki (wystarczy, że są wymurowane i przykryte), to je również musi obejmować polisa (ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego). Niedopełnienie tego obowiązku grozi otrzymaniem kary z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Najczęstszymi szkodami w rolnictwie to gradobicia upraw oraz zwykłe szkody „domowe” – spalenie urządzeń wskutek przepięcia, pożary budynków, zalania pomieszczeń.  


Co może ubezpieczyć rolnik?

Oprócz wymienionych wyżej ubezpieczenia OC posiadaczy gospodarstwa i ubezpieczenia budynków masz do dyspozycji mnóstwo możliwości ochrony swojego majątku.

Możesz ubezpieczyć także:

  • sprzęt rolniczy – maszyny, traktory, kombajny,
  • uprawy – warto zwrócić uwagę na ten rodzaj ubezpieczeń, ponieważ są one dotowane przez państwo i zapewniają odszkodowanie w razie zniszczenia upraw np. przez gradobicie,
  • zwierzęta hodowlane.