Ponowny autozapis do PPK – co musisz wiedzieć? [Zmiany w przepisach – marzec 2023]

Ponowny autozapis do PPK to temat, który od jakiegoś czasu pojawia się coraz częściej w mediach. Ale co tak naprawdę oznacza ta zmiana i co muszą zrobić pracownicy?


Ponowny autozapis do PPK

Rezygnacja z przystąpienia do PKK

Pierwszą istotną informacją jest to, że z dniem 28 lutego 2023 r. wygasają wszystkie deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Oznacza to, że osoby, które złożyły taką deklarację, będą ponownie automatycznie zapisywane do programu. Warto podkreślić, że ta zmiana dotyczy także osób w wieku 55-70 lat, które wcześniej zrezygnowały z uczestnictwa w PPK. 

Jeśli chodzi o osoby w wieku 55-70 lat, to istnieje kilka przypadków, które trzeba uwzględnić. Jeśli ktoś złożył deklarację o rezygnacji, gdy jeszcze nie miał 55 lat i wchodził do programu „automatycznie”, nie zawierając umowy o prowadzenie PPK, lub gdy w trakcie oszczędzania złożył taką deklarację, będzie musiał być poinformowany przez pracodawcę o wygaśnięciu rezygnacji. Podobna sytuacja dotyczy osób, które mają już 55-70 lat i przystąpiły do programu na własny wniosek, ale w trakcie oszczędzania złożyły rezygnację. 

Przy okazji warto zauważyć, że wiek pracownika określa się na dzień 1 kwietnia 2023 r. Pracownicy, którzy przed tą datą ukończą 55 lat, zostaną zapisani do programu na własny wniosek. Osoby, które przez 1 kwietnia ukończą 70 lat, nie będą już mogły uczestniczyć w programie.

Autozapis do PKK  – obowiązek informacyjny pracodawcy

Pracodawcy są zobowiązani do poinformowania swoich pracowników o zmianach związanych z autozapisem. Dotyczy to wyłącznie pracowników, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. 

Pracodawca jest zobowiązany do przekazania informacji o autozapisie i wygaśnięciu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK na piśmie lub za pośrednictwem elektronicznym najpóźniej do końca lutego 2023 roku. 

Informacja powinna zawierać szczegółowe informacje na temat autozapisu, w tym informacje o tym, że osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, muszą ponownie przystąpić do programu na własny wniosek.

Ponowny autozapis do PPK

Wzory dokumentów dla pracownika – informacja o PKK

Wzory informacji dla pracownika, które zobowiązany jest przekazać pracodawca: 

Wzór pisma w języku polskim 

Wzór pisma w języku angielskim 

Wzór pisma w języku ukraińskim 

Pracodawca powinien również poinformować osoby w wieku 55-70 lat o wygaśnięciu ich deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK i o możliwości przystąpienia do programu na własny wniosek. Wniosek taki musi zostać złożony przez pracownika do pracodawcy w celu naliczenia wpłat do PPK. 

Jeśli nie masz jeszcze zawartej umowy z PPK zobacz, jak łatwo można to zrobić czytając ten artykuł (link do wcześniejszego artykułu).

Więcej o pracowniczych planach kapitałowych

Przeczytasz tutaj.

Dariusz Sarota
Dariusz Sarota

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *